WWW auditas

Už esamos svetainės kokybės ir apskritai tinkamumo įvertinimą ši atmintinė dargi naudingesnė išankstiniam auditui — dar prieš WWW statybų (arba perstatymo) projektą, prieš rangos užsakymą — paaiškėtų, ko nereikia ir kaip išnaudoti visas pritaikomas interneto technologijas.

Rašydamas atmintinę, apibendrinau ilgametę vertinimo patirtį ir laikiausi sąlygos, kad kiekvienas rodiklis būtų nešališkas ir visuotinis (universalus) — tiktų bet kokiai sričiai: tiek verslo, tiek ir įstaigos buveinei, švietimo leidiniui, meno parodai, bet kokios paskirties WWW kūriniui.

1. Paskirtis: kas leidinio naudotojai ir lankytojai, kiek yra tikslų?

2. Turinys (medžiaga, duomenys)

 • Domenas: ar įmonė = SM, ar įsimenamas, ar nereiks alias, kokia SEO vertė turguje?
 • Prisistatymas (rekvizitai): 
  • veiklos arba pažinimo sritis, kas čia siūloma lankytojui, ko iš jo reikia?
  • buveinės nuosavybė, įmonės pavadinimas, teisinė padėtis ir kodas, TM (SM) ženklas;
  • gatvės adresas, kiti adresai ir telefonai, darbo metas, banko sąskaita;
  • GPS koordinatės, gairės jautriame žemėlapyje, privažiavimo ir parkavimo patarimai;
  • pasitinkančių darbuotojų portretai, jų CV, nuorodos į 6V svetaines, chat ir soc. šaukinius;
  • pažymėjimų, liudijimų (sertifikatų) atvaizdai, nuorodos į inspekcijas, partnerius, klientus;
  • naujienos, Google+, Facebook, Twitter, XMPP būsena.
 • Atmainos kitomis kalbomis.
 • Išskirtinumas (pozicionavimas) rinkoje.
 • Paslaugų paaiškinimas: aprašymas, technologijos ir jų standartai, galimi kiti būdai ir jų pasirinkimo ypatumai, veiksmingumo palyginimas, nuorodos į žinynus ir pavyzdžius, į draugus ir varžovus (konkurentus).
 • Pačios paslaugos tiesiogiai (online services): 
  • praeiviams,
  • klientams,
  • bendradarbiams,
  • sau.
 • WWW susieta su kuo dar: GIS, @, RSS, XMPP, Disqus, iCal, i-raštinė su sandėliu ir mediateka, bibliografija, soc. sklaida.

3. Santvaros (duomenų architektūra, 6V dizainas)

Kuo siekiama tikslo: puošnumu, stebinimu ar aiškumu, patogumu, tiesioginėmis paslaugomis.
 • Sandara (structure): skiltys, sritys, dalykai, kalendorius, autoriai, formatai; jų atranka ir paieška.
 • Rodyklės (index): system meta links, nuorodų grupavimas į meniu, versti nuosekliai, peršokti tiesiai ir sąvadas (sitemap).
  • svarbiausi dalykai (kiekv. paslauga) matomi viršely;
  • nuorodos (tiesioginės, aiškios ir matomos) išlieka kiekviename lape.
 • Turinio išdėstymo griaučiai:
  • pavadinimas (title), aprašas (meta), apibūdinimai (description), santraukos, teiginiai;
  • antraštės (h), paantraštės, skyrių antraštės, sąrašai.
 • Dalykiškumas — ar apdaila ir šokiravimas iš paskos žinioms ir paslaugoms?
 • Lengvumas — svoris, atsiliepimo trukmė, krovimosi sparta, persijungimo vikrumas.
 • Skystumas — ar slankus dizainas, prisitaikantis prie pločio, raiškos, spalvų.
 • Patvarumas — W3.org standartai, duomenų bazės (SQL) pažeidžiamumas, kraustomumas (portability), ar atviro kodo ir standartų leidybos staklės (CMS), ar bus nepriklausoma veiksnumo (uptime, response, performance) stebėsena.
 • Švara — kodo ir naudingo txt santykis, RAM apkrova, multimedijos prasmingumas.
 • Tinkamumas (usability) — naudojimosi paprastumas, suvokiamumas, nujaučiamumas, randamumas, be dėmesio blaškymo.
 • Pasiekiamumas (accessibility) — raidės, spalvos, valdymas klaviatūra, liečiant ekrane, balsu, alt img, robotui, paieškai.
 • Prasmiškumas (semantics) — bibliografinių meta duomenų aprašas, MM aprašas, prasminis skaidymas ir pabrėžimas, SEO.

4. Plytos (kodavimas)

 • Atskyrimas: pranešimų (txt) nuo raiškos (hypertext), ruošinių (templating), staklių (CMS), apdailos (CSS), multimedia (CDN, WOFF), dynamic effects (jQuery).
 • Atranka: skiltys, sritys, dalykai, datos, autoriai, formatai ir jų atskiros rodyklės.
 • Formatai — paprastumas, pasiekiamumas (accessibility) ir patvarumas:
  • ar nėra .docx, .xslx, .ppt, pdf, .swf, .tiff, .avi ir kitų neinternetinių formatų;
  • ar veikia be slapukų (cookies), be seklių (session ID), be grafikos.
 • HTML raiška — sandaros logika, skaitymo patogumas ir aiškumas:
  • ar tinkamuose h, dl, li, th, thead, def, em, strong rėžiuose;
  • ar visur yra alt, ar išnaudojami title, cite, abbr, a, id, class.
 • URL — ar reikšminiai, be skaitytojui beprasmio programinio kodo, session, ID, JS; SEO.
 • HTML, XML, XSL, CSS, RSS, SVG, JS, DOM kokybės ir veiksnumo patikra (validation).

5. Apdaila

 • CSS valdoma išvaizda ar lentelėmis ir paveikslais:
  • ar išlieka logiškai, išjungus CSS;
  • ar nesugriūva kišeniuku, paduku, VGA—FHD raiška, spausdinant;
  • ar neišsikraipo skirtingomis naršyklėmis;
  • ar lieka aišku, išjungus grafiką;
  • ar leidžiama skaitytojui pasididinti raides, pasikeisti CSS;
  • ar nevogtos nuotraukos, piešiniai, muzikos, kiti kūriniai?
 • Pateiktis (presentation) — viena skiltimi, projektoriumi, gretinant langus:
  • ar neteks slankioti į šonus;
  • ar nesugrius susiaurinus arba išplėtus.

6. Rinkodara

 • Bibliografinis suregistravimas ir nuolatinė saityno priežiūra. 
 • Matomumo internete, suvokimo ir vertinimo rinkoje tyrimai.
 • Dalykinė reklama nuolatiniu ženklu ir kintamu mikrotekstu — be agresyvaus riksmo ir bulvarinio šokiravimo kvailumu.
 • Paminėjimų spaudoje, per radiją, TV ir internete bibliografinė stebėsena, rinkimas, sisteminimas.
 • Atsiliepimų ir vertinimų soc. tinkluose sekimas ir dalyvavimas.
 • Pašto kasdienis tikrinimas, atsakymai ir paaiškinimai laiškais, disqus, xmpp.
 • Lankytojams kilusių neaiškumų patikslinimai tinklapiuose iškart.
 • Klientų @adresų sąrašas, pranešimų aplinkraštis, PR, RSS, G+, FB, Twitter naujienų prenumerata — švari, dalykinė, neįkyri.

7. Priedai

Vertinimo automatai — naršyklėje, atskiromis staklėmis, paslaugos internete:
Standartai ir patarimai:

Vladas Palubinskas   

Už pataisas, patikslinimus, svarbius papildymus ačiū: Dainiui Kaupaičiui.

Comments